spot_img

ذات صلة

جمع

Automatické hodinky

Automatické hodinky sú mechanické hodinky doplnené samonaťahovacím mechanizmom, ktorý...

Hľadanie si nového zamestnania a práce

Hľadáte si novú prácu? Aký je najlepší spôsob, ako...

Kvalitná zrnková káva alebo prečo ochutnať kávu z Brazílie?

Štedrý deň sa nezadržateľne blíži, takže už sa vám...

EuroPride v Srbsku odmietla aj lesbická premiérka

Srbsko nepovolí na september plánovaný pochod za práva sexuálnych...

Vo FN Olomouc vybrali obličku s pomocou robota

Obličku z tela žijúceho darcu pomocou robotického systému vôbec...

Vo FN Olomouc vybrali obličku s pomocou robota

Obličku z tela žijúceho darcu pomocou robotického systému vôbec po prvýkrát v Českej republike vybrali lekári vo FN Olomouc. Rozšírili tým možnosti využitia robota do ďalšieho odboru, a síce transplantológie.

S pomocou robota dnes lekári bežne vykonávajú miniinvazívne výkony prevažne v urológii a gynekológii. Tento rok v júni sa ale špecialisti z Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice Olomouc rozhodli robotický systém využiť novo aj pri transplantácii. Vôbec prvýkrát v Česku tak s pomocou robota odobrali obličku z tela žijúceho darcu pri príbuzenskej transplantácii.

„Pri odbere nesmie byť ohrozené zdravie darcu a musí byť minimalizovaný rozsah možných bežných operačných komplikácií. A to práve použitie robotického systému umožňuje,“ hovorí prednosta Urologickej kliniky FN Olomouc Igor Hartmann.

„Ročne vykonáme na našej klinike cez 350 operácií pomocou robotického systému predovšetkým pre rakovinu prostaty a obličiek. Operačnú techniku ​​máme veľmi dobre zvládnutú. Preto sme mohli pristúpiť aj k odberu obličky od žijúceho darcu,“ hovorí na rozšírenie využitia robota Igor Hartmann.

Vybratie transplantovaného orgánu od živého darcu nie je podľa neho ale bežné. A to napriek tomu, že výkon prináša mnoho výhod pre darcov aj samotných lekárov. Robot prenáša pohyby ruky operatéra na konzolu a mení ich na veľmi presné pohyby nástrojov, vďaka čomu majú lekári v porovnaní s ľudskou rukou ďaleko väčší rozsah pohybu. To im umožňuje ľahší prístup do miesta zákroku. Pri operatívnom výkone s pomocou robota sa navyše nemusia často aj niekoľko hodín skláňať nad operačným lôžkom.

Robotická operácia je pre darcu bezpečnejšia
V Transplantačnom centre fakultnej olomouckej nemocnice išlo už o dvanástu príbuzenskú transplantáciu obličky a prvú, pri ktorej lekári orgán odobrali od živného darcu roboticky. A podľa Hartmanna určite nejde o posledný takýto výkon.

„Veríme, že nová bezpečná robotická metóda odberu obličky prispeje k väčšiemu rozvoju transplantácie obličiek od žijúceho darcu v Českej republike a umožní tak skvalitniť život ľuďom so zlyhaním funkcie obličiek,“ upresňuje.

Podľa neho je práca pri transplantácii tímová. Urologický tím obličku odoberá od darcu, ďalší tím tvorený cievnym chirurgom a urológom potom transplantuje orgán.

„Operácia pomocou robota je bezpečnejšia pre darcov a komfortnejšia pre operatéra ako operácia otvorená alebo laparoskopia, ktorú sme doteraz používali,“ dodáva.

Príjemcu orgánu rovnako ako jeho darcu na odber zdravotníci pripravujú. Po operácii si ich do starostlivosti preberajú špecialisti z odboru nefrológie.

Obličky od živých darcov transplantujú cez desať rokov
Transplantačný program obličiek od žijúcich darcov v olomouckej fakultnej nemocnici funguje od roku 2012. Pri príbuzenskej transplantácii, ktorá podľa tamojších lekárov patrí k tým najčastejším, daruje úplne zdravý člen rodiny svoju obličku príbuznému so zlyhávaním funkcie obličiek.

Darovanie obličky od príbuzného so sebou nesie nejednu výhodu. Umožňuje vhodné načasovanie operácie a lekárom dovoľuje na príjem nového orgánu lepšie pripraviť aj samotného príjemcu obličky.

„Vďaka tomu sa maximálne chráni funkcia darovanej obličky a jednoznačne sa tak zlepšuje jej dlhodobé fungovanie u príjemcu pri porovnaní s prenosom obličky od zosnulého darcu,“ zhŕňajú výhody príbuzenského darovania orgánov olomouckí lekári.

Transplantačný program vo FN Olomouc
Podľa zástupcov FN Olomouc rozmach olomouckého transplantačného programu nastal s prelomom osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia. Podľa nefrológa a dekana Lekárskej fakulty Univerzity Palackého Jozefa Zadražila, ktorý v minulosti pôsobil ako prednosta III. interné kliniky – nefrologické, reumatologické a endokrinologické FN Olomouc, sa životnosť náhradných obličiek za posledných tridsať rokov výrazne zlepšila.

„Medzi rokmi 1986 a 1995 fungovalo jeden rok po transplantácii 87 percent transplantovaných obličiek a po piatich rokoch 75 percent týchto orgánov. Medzi rokmi 2006 a 2015 sa tieto čísla zvýšili na 92 ​​percent fungujúcich obličiek rok po transplantácii a na 84 percent po piatich rokoch,“ hovorí.

Podľa neho v priemere náhradné obličky prežívajú 15 až 18 rokov. A hovorí, že transplantácia obličky je nádejou hlavne pre pacientov s chronickým zlyhaním obličiek. Bez transplantácie sú títo pacienti odkázaní na náhradu ich funkcie hemodialýzou pomocou umelej obličky alebo peritoneálnou dialýzou. Tieto metódy sú ale spojené s nepríjemnými komplikáciami. To preto, že umožňujú len čiastočnú náhradu vylučovacej funkcie obličiek, teda očistu krvi od odpadových látok, ktoré sa v nej hromadia. Nenahradí tak funkcie metabolické a endokrinné, ako je to u transplantovanej obličky.

Lekári FN Olomouc upozorňujú, že predpoklad úspechu výmeny obličky nie je iba jej dostupnosť, ale aj príprava pacienta na samotný výkon. Ak transplantovaná oblička prestane pracovať, pacient sa vracia na čakaciu listinu pre ďalšiu transplantáciu. A opakované transplantácie sú pritom náročnejšie, najmä z imunologického hľadiska. Často to znamená aspoň prechodný návrat k dialyzačnej liečbe.

spot_imgspot_img