spot_img

ذات صلة

جمع

Automatické hodinky

Automatické hodinky sú mechanické hodinky doplnené samonaťahovacím mechanizmom, ktorý...

Hľadanie si nového zamestnania a práce

Hľadáte si novú prácu? Aký je najlepší spôsob, ako...

Kvalitná zrnková káva alebo prečo ochutnať kávu z Brazílie?

Štedrý deň sa nezadržateľne blíži, takže už sa vám...

EuroPride v Srbsku odmietla aj lesbická premiérka

Srbsko nepovolí na september plánovaný pochod za práva sexuálnych...

Vo FN Olomouc vybrali obličku s pomocou robota

Obličku z tela žijúceho darcu pomocou robotického systému vôbec...

Zdravotníctvu hrozí platobná neschopnosť

Snahy o úspory v zdravotníctve hrozia obmedzením dostupnosti zdravotnej starostlivosti, znížením kvality zdravotnej starostlivosti, zastavením rastu alebo zníženým odmeňovaním zdravotníkov. A dokonca hrozí už aj platobnou neschopnosťou.

V stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2021 to doslovne uviedol Najvyšší kontrolný úrad [NKÚ]. Uviedol aj prečo – výdavky na zdravotnú starostlivosť v Česku rastú rýchlejšie ako príjmy. Podľa NKÚ situáciu v posledných rokoch zachraňovalo navyšovanie platby za štátnych poistencov. To ale súčasná vláda – s výnimkou navýšenia o 5,2 miliardy korún na starostlivosť o ukrajinských utečencov – zmrazila na minuloročnú úroveň.

„V roku 2022 došlo k zníženiu platieb za štátnych poistencov. A dá sa očakávať pokles výberu poistného o 14 miliárd korún. Čo v súvislosti so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou, utečeneckou krízou a neistotou ohľadom pandémie covidu-19 značí silnú nepredvídateľnosť systému verejného zdravotného poistenia,“ uvádza v stanovisku NKÚ.

V ňom zreteľne varuje pred skutočnosťou, že ďalší vývoj hospodárenia zdravotných poisťovní smeruje k výrazným deficitom. A to napriek tomu, že zdravotné poisťovne majú aktuálne na účtoch 61 miliárd korún. Treba ale dodať, že výdavky do zdravotníctva už presahujú 400 miliárd korún ročne.

„V predchádzajúcich rokoch zdravotné poisťovne hospodárili s kladným saldom a tvorili rezervy na bankových účtoch. Zostatok na účtoch zdravotných poisťovní bol k 31. 12. 2021 vo výške 51,8 miliardy korún a medziročne poklesol o 19,5 percenta,“ uvádza stanovisko NKÚ.

Ďalej poukazuje na to, že rovnako ako v minulých rokoch návrhy zdravotno poistných plánov Poslanecká snemovňa Parlamentu SR neschválila včas. Zdravotné poisťovne preto, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, hospodárili po celý rok 2021 podľa rozpočtových provizórií.

„Proces predloženia a schválenia zdravotno poistných plánov sa neustále predlžuje. V dôsledku čoho tieto plány nevojdú do platnosti ani v roku, na ktorý sú pripravované. Na pomalé tempo spomínaného procesu upozornil NKÚ už v roku 2016,“ uvádza stanovisko.

Príjmy zdravotných poisťovní 2021
V roku 2021 dosiahli celkové príjmy zdravotných poisťovní výšku 407 miliárd korún. V medziročnom porovnaní vzrástli o rekordných 49,1 miliardy korún. Rok 2021 podľa NKÚ znamenal pre príjmovú stranu systému verejného zdravotného poistenia výraznejšiu zmenu štruktúry príjmov. Významný vplyv na posilnenie príjmov malo navýšenie poistného za štátnych poistencov a čiastočne obnovenie povinnosti samostatne zárobkovo činných osôb platiť minimálne mesačné odvody.

„V roku 2021 Česká republika zaplatila na poistnom za štátnych poistencov rekordných 126,3 miliardy korún. Týmto navýšením platieb za ekonomicky neaktívne osoby štát pomohol stabilizovať príjmy systému verejného zdravotného poistenia, ale zároveň došlo k zaťaženiu štátneho rozpočtu,“ konštatuje NKÚ.

Uvádza, že hoci bol v rokoch 2016 a 2021 počet poistencov rovnaký, platby za štátnych poistencov sa viac ako zdvojnásobili. Vzhľadom na rast výšky poistného nedošlo v rokoch 2017 a 2018 k poklesu objemu platieb za štátnych poistencov ani pri poklese ich počtu. Objem platieb dokonca medziročne rástol.

Výdavky v zdravotníctve v roku 2021
V roku 2021 dosiahli celkové výdavky zdravotných poisťovní výšku 419,6 miliardy korún. V medziročnom porovnaní vzrástli o 67,4 miliardy korún. Na vyššie výdavky mala vplyv pandémie covidu-19.

Vývoj výdavkov systému priemerných ročných výdavkov na zdravotné služby na jedného poistenca v rokoch 2017–2021 [v mld Sk]

\“Zdravotné poisťovne evidovali náklady na antigénne a PCR testovanie, na očkovanie, bonifikácia poskytovateľom lôžkovej starostlivosti, špecifické lieky a odmeny zdravotníckym pracovníkom v nelôžkových zariadeniach vo výške necelých 47 miliárd korún,\“ stojí v stanovisku NKÚ.

Priamo zo štátneho rozpočtu predstavovali podľa Ministerstva financií SR výdavky spojené s pandémiou ochorení covid-19 v roku 2021 celkom 77,2 miliardy korún. Najväčšiu položku pritom tvorilo navýšenie platieb za štátnych poistencov.

spot_imgspot_img