spot_img

ذات صلة

جمع

Automatické hodinky

Automatické hodinky sú mechanické hodinky doplnené samonaťahovacím mechanizmom, ktorý...

Hľadanie si nového zamestnania a práce

Hľadáte si novú prácu? Aký je najlepší spôsob, ako...

Kvalitná zrnková káva alebo prečo ochutnať kávu z Brazílie?

Štedrý deň sa nezadržateľne blíži, takže už sa vám...

EuroPride v Srbsku odmietla aj lesbická premiérka

Srbsko nepovolí na september plánovaný pochod za práva sexuálnych...

Vo FN Olomouc vybrali obličku s pomocou robota

Obličku z tela žijúceho darcu pomocou robotického systému vôbec...

Nemôžete pri dovolenke dostať prácu z hlavy? Nie ste sami, skúste záchranný plán

Zamestnankyniam a zamestnancom síce zaisťuje dovolenku zákonník práce, to ale ešte neznamená, že sa od práce dokážu mentálne odpojiť. V tom sú s podnikateľkami a podnikateľmi, ktorí síce majú vo veci voľna väčšiu slobodu, ale zase im prázdniny nikto nepreplatí, na rovnakej lodi.

Nenechajte sa zomlieť úlohy hneď prvý deň po návrate
Zamestnankyniam a zamestnancom pomáha s voľnom zákonník práce
U zamestnancov je otázka pracovného času, vrátane práce nadčas, a doby odpočinku jasne vymedzená zákonníkom práce. Doba odpočinku nie je pracovnou dobou a pracovný čas je síce možné realizovať v rôznom rozvrhnutí a výmenných režimoch, nesmie však zo zákona všeobecne presiahnuť 40 pracovných hodín týždenne.

Rovnako zákon striktne rámuje tému dovolenky. Zamestnanci majú zo zákona každoročne nárok na štvortýždňovú platenú dovolenku. Zákon dokonca určuje aj to, že pokiaľ sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodnú inak a ak zamestnanec čerpá dovolenku po častiach, musí byť jedna časť v dĺžke dva týždne. Všeobecne však má zamestnanec nárok aj na to, aby si dovolenku vybral vcelku (s ohľadom na prevádzkovú situáciu zamestnávateľa).

V paragrafoch je jasno, prácu o dovolenke napriek tomu z hlavy nevyženú
Zjednodušene zhrnuté, zamestnanci nie sú povinní byť svojim zamestnávateľkám a zamestnávateľom k dispozícii neustále, nieto ešte o dovolenke, a zákonník práce pre to presne vykolíkováva terén. Napriek tomu, ako vyplýva zo správy o kontrolnej činnosti Štátneho úradu inšpekcia práce, problémy v oblasti dodržiavania pracovného času patrili v minulom roku medzi najčastejšie oblasti porušovania povinností zamestnávateľov a práv zamestnancov.

Naplánovala si letnú dovolenku. Šéf jej ale termín zrušil. Má na to právo?
Navyše zákon určuje formu, nie obsah. Keď pred troma rokmi skúmala spoločnosť Up ČR tému dovolenky u 525 respondentiek a respondentov, ukázalo sa, že vyše 40 % z nich nie je schopných o dovolenke dostať prácu z hlavy. Bojí sa, čo sa počas ich dovolenky v práci stane a koľko práce sa im medzitým nakúpi. Pokiaľ priamo nedoháňajú pracovné úlohy, ktoré sa im nepodarilo dokončiť, alebo nie sú s prácou v spojení aspoň na diaľku cez mail a telefón. Problémom pritom nie je dĺžka alebo krátkosť dovolenky, ale jednoducho to, že ľudia si nedokážu plnohodnotne oddýchnuť a vyčistiť si hlavu.

Čaká nás výslovné právo na odpojenie?
V Európskom parlamente dokonca vznikla iniciatíva zameraná na formálnu ochranu práva zamestnancov odpojiť sa od práce a byť v čase mimo pracovného času nedostupný. Zabezpečiť má to, aby zamestnávatelia nepožadovali dostupnosť zamestnancov mimo pracovného času a aby ich ani spolupracovníci mimo pracovného času nekontaktovali. Krajiny EÚ by mali zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí sa dovolávajú svojho práva na odpojenie, boli chránení pred viktimizáciou a inými negatívnymi vplyvmi a aby existovali mechanizmy na riešenie sťažností alebo porušenie práva na odpojenie, píše sa, okrem iného, ​​v europarlamentnej správe.

Európsky parlament vzťahuje právo na odpojenie k príliš jednoduchej dostupnosti ľudí cez maily a telefóny, čo stiera hranicu medzi prácou a súkromím a narúša work-life balance. V Európe zatiaľ právo na odpojenie výslovne uznávajú v Belgicku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku.

Ako sa teda odpojiť o dovolenke? Pomôcť môže vopred načrtnutý záchranný plán:

Na dovolenku aj dobu po nej sa vedome pripravte
Podnikateľky a podnikatelia, ľudia, čo pracujú na voľnej nohe, skrátka na seba, síce nemusia svoju dovolenku plánovať striktne podľa zákona, odpojiť sa od práce však pre nich môže byť nemenej ťažké. A to aj preto, že zastupiteľnosť vo svojej práci väčšinou nepoznajú. Pritom je aj pre nich voľno podstatné.

Pre každého podnikateľa je dôležité vedieť si dať nohy na stôl
Vypadnúť na dovolenku z každodenného kolotoča nemusí byť práve ľahké a vyžaduje si to prípravu. A to aj s väčším predstihom. Nie je dobrý nápad rozdeliť zásadný projekt tak, že nie je možné ho v čase pred dovolenkou dokončiť alebo aspoň dostať do takého stavu, aby prestávku uniesol. Je dobré o voľne informovať klientov alebo spolupracovníkov, pre ktorých je takáto správa podstatná. Zamedzí sa tak tomu, že budú podnikateľa či podnikateľku na dovolenke sústavne nervózne naháňať (v maile nastavená automatická odpoveď je samozrejmosť). Tiež sa oplatí urobiť si nejaký čas pred odchodom rekapituláciu práce a projektov, vedome odložiť a preplánovať na realistický podovolenkový termín, čo je možné, ak sa niečo dá delegovať, tak to urobiť, a sústrediť sa pred voľnom už len na to, čo je skutočne urgentné .

Pripraviť sa ich však fajn aj na samotnú dovolenku. Ako pripomína Cal Newport vo svojom knižnom bestselleri Hlboká práca (slovensky vydalo vydavateľstvo Jan Melvil Publishing), život v roztržitom svete sa vyznačuje aj tým, že sa zaneprázdnenosť často zamieňa s produktivitou. Kto je zvyknutý neustále kontrolovať pracovný mail, nevypína telefón ani v noci a notebook otvorí ráno skôr ako oči, môže prežívať dovolenku, kedy bude viac offline a mozog nebude zamestnaný tak, ako je zvyknutý, ako obrovský stres.

Hoci je fakt, že neustále internetové rozptyľovanie narúša pozornosť a schopnosť sústrediť sa a odporúčaniami digitálneho detoxu, pre ktorý sa zdá dovolenka ideálna, sa to dnes len hemží, vypnutie telefónu alebo net automaticky neznamená, že sa práca vytratí z hlavy. Je potrebné mať pre dovolenku podporný plán offline aktivít a treba si aj určiť hodinu denne na prácu, pokiaľ vďaka tomu bude dovolenkár vo väčšom pokoji.

Nenechajte sa zomlieť úlohy hneď prvý deň po návrate
Tiež návrat po dovolenke do práce vyžaduje aklimatizáciu. Naplánujte si prvých pár dní, čomu sa budete venovať, aké kroky podniknete ako prvé, a to pokojne už pred odchodom alebo tesne po príchode. Je škoda vyplytvať načerpanú energiu hneď prvý deň v práci, keď sa navalia nazbierané úlohy a všetky sa budú tváriť, že včera už na ne bolo neskoro.

Hospodárte sa svojim časom realisticky, choďte po prioritách, namiesto hodín trávených mazaním často už neaktuálnych mailov, ktorými sa v medziobdobí zaplnila mailová schránka. A nesnažte sa dovolenku napracovať tým, že budete nad prácou po dovolenke „za odmenu“ vysedávať do noci. Dovoľte si dovolenku v prvom rade hlavne vo svojej hlave. Dovolenku, teda prázdno čiže prázdniny.

spot_imgspot_img